Кыргызско — Казахский Университет 

Кыргызская Республика г. Бишкек

Email: kku.edu@mail.ru
Телефон: 0312 88 00 10

Кыргызско — Казахский Университет

Кыргызская Республика г. Бишкек

Email: kku.edu@mail.ru
Телефон: 0312 88 00 10
   Бүгүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү.

Бул күндөрү биз тарыхыбыздагы орчундуу окуяларды эскерип, ата-бабаларыбыздын жаркын элесине таазим этебиз. Анткени, биз демократиялык өлкөдө жашап, тарыхыбыз менен сыймыктанабыз.
Ата-бабалар бизге тилибизди, маданиятыбызды, үрп-адатыбызды калтырган, аны болочок муундарга толук өткөрүп беришибиз керек.
     Сүйүктүү Кыргызстаныбызга туруктуулук, гүлдөп өнүгүү,  тынчтыкты каалайбыз.